Διαδρομές στον Όλυμπο, στην ιστορία, στον πολιτισμό